Bom Advocaat en Mediator: voor juridisch advies op menselijke maat

Klachtenregeling: Op de werkzaamheden van Bom Advocaat en Mediator is de ‘Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur’ van toepassing.